Tysvær kommune Hjemmetjenester

Sykepleiere 100 % fast

Et overordnet perspektiv på kommunale helse- og omsorgstjenester er at flere skal kunne bo hjemme og få nødvendig helsehjelp der de bor. Er du sykepleier med ønske om å videreutvikle tjenesten i tråd med morgendagens omsorg ønsker vi at du søker jobb hos oss.

Tysvær hjemmetjeneste har ledig tre faste 100% stillinger som sykepleiere.

 

Arbeidsoppgaver

 • ansvarlig for sykepleiefaglige observasjoner, tiltak og oppfølging av pasienter etter vedtak
 • anvende avansert sykepleie i pasientens hjem
 • medisinhåntering
 • bidra til å sikre forsvarlig pleie og omsorgstjenester i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • sørge for at nødvendige sykepleiefaglige prosedyrer og rutiner er utarbeidet
 • bidra til at brukermedvirkning blir ivaretatt og legge til rette for godt samarbeid med pårørende og tilby nødvendig pårørendestøtte
 • tett tverrfaglig samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastlegen og andre kommunale instanser
 • ansvarlig for veiledning av studenter og kollegaer
 • sykepleiefaglig ansvarlig på vakt etter delegasjon

 Krav til kompetanse

 • sykepleier med offentlig godkjent utdanning
 • førerkort kl B
 • gode norsskunnskaper skriftlig og muntlig
 • gode IKT kunnskaper
 • sykepleiere med relevant videreutdanning oppfordres til å søke
 • 3.års sykepleierstudenter kan vurderes med forbehold om innvilget autorisasjon i juni 2023

 Personlige egenskaper

 • positiv, fleksibel, trygg og løsningsorientert
 • arbeider selvstendig og trives med et høyt arbeidstempo
 • har evnen til å håndtere og strukturere varierte arbeidsoppgaver 
 • ser og forstår betydningen av et godt tverrfaglig samarbeid
 • har evnen til å gi bruker god og individuell omsorg
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

 Vi tilbyr

 • godt faglig arbeidsmiljø med fokus på arbeidsnærvær
 • internundervisning og mulighet for veiledning i små grupper
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter gjeldene lov- og avtaleverk

 

Godkjent politattest som ikke er eldre enn tre måneder må legges frem ved ansettelse, og senest før du begynner istillingen i hht gjeldende lovverk. Det blir tatt forbehold om at merknader på politiattesten kan føre til endring i tilbudet om stilling.

Del på:

Referansenummer:

23/255

Fylke:

 • Rogaland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

12.02.2023

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Tysvær hjemmetjeneste

Kontaktpersoner:

Adresse:

Aksdalsvegen 155 5570 Aksdal

Kontorplassering: