Tysvær kommune Skole

Fellesutlysning lærerstillinger

Tysvær kommune har 8 grunnskoler med 1650 elever fordelt på fem barneskoler, to kombinert skoler og en ungdomsskole.
Fra 01.08.2023 trenger vi flere dyktige og inspirerende lærere til faste stillinger og vikariat.

Vi søker
Vi søker lærere som kan være med å gi elevene en fremtidsrettet opplæring i trygge og gode læringsmiljø. Elevene våre skal møte dyktige og engasjerte lærere som lytter til dem og motiverer dem for læring i alle fag og på alle  trinn. Viktige stikkord for Tysværskolen er: God klasseledelse, grunnleggende ferdigheter, digital utvikling, høy kvalitet i opplæringen og høyt læringsutbytte for elevene. Vi har fokus på profesjonelle læringsfellesskap der arbeid med ny læreplan og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Visjonen for Tysværskolen er "Læring for livsmestring". 

Vi tilbyr
Tysværskolen kjennetegnes av god delingskultur på og mellom skolene, med fokus på skoleutvikling, profesjonsfellesskap og godt samarbeid. Som lærer i Tysvær får du god støtte både internt og eksternt, i samarbeid med kollegaer, skoleledelsen, kommunale støttesystem og  skoleeier.

Krav til kompetanse
Krav om godkjent undervisningskompetanse (Opplæringslova §10-1 jfr. forskrift til opplæringslova §14).

Lønnsvilkår
Lønn blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen, utdanningsstatus og ansiennitet.

Intervjuer vil bli gjennomført enten digitalt eller fysisk, etter nærmere avtale. Ved intervju må du legge fram vitnemål og attester. Før eventuell tilsetting må en vise fram godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Merknader på politiattesten kan føre til endring i tilbudet om stilling. Attest skal ikke legges ved søknad.

Del på:

Referansenummer:

23/176

Fylke:

  • Rogaland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.03.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Tysværskolene

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusvegen 9 5570 Aksdal

Kontorplassering: