Tysvær kommune Skole

Fra 1.8.23 søker Straumen skole

Rektor

Tysvær kommune har 8 grunnskoler med 1650 elever fordelt på fem barneskoler, to kombinertskoler og en ungdomsskole. Visjonen for Tysværskolen er "Læring for livsmestring". Tysvær kommune er en BTI-kommune (Bedre Tverrfaglig Innsats) og legger vekt på samarbeid på tvers av fagområder, med innbyggerne i sentrum. Skolene er organisert i resultatområdet oppvekst og kultur.  

 

Vi søker en rektor som:

* Prioriterer arbeidet med et trygt og godt skolemiljø
* Arbeider systematisk med å etablere mål og forventninger til personale og elever
* Setter elevene og personalets læring og utvikling i fokus, stiller tydelige krav til opplæringen og er tett på den daglige virksomheten
* Er fremsynt, tydelig, raus og lyttende
* Forplikter seg på visjonen til kommunen, med tilhørende verdier, etiske retningslinjer og målkart
* Har god økonomisk styring og disponerer tildelte ressurser til beste for skolen
* Evner å bygge gode relasjoner til elever, foresatte, ansatte og samarbeidspartnere
* Er strukturert, synlig og tilgjengelig
* Sikrer gode samarbeidsstrukturer
* Er positiv og aktiv medspiller i fellesskapet i Tysværskolen og kommunen


Kvalifikasjoner:

* Har godkjent pedagogisk utdannelse og undervisningskompetanse for grunnskolen
* Har undervisningserfaring fra grunnskolen
* Har skolelederutdannelse eller tar denne innen to år
* Relevant ledererfaring er ønskelig
 

Vi tilbyr

* Støtte og krav fra en fremtidsrettet og kompetent skoleeier
* Personlig og faglig utvikling
* God delingskultur på og mellom skolene, med fokus på skoleutvikling
* Profesjonsfellesskap og godt samarbeid med dyktige kollegaer
* Gode rammevilkår
* Lønn etter avtale

Del på:

Referansenummer:

23/175

Fylke:

  • Rogaland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.02.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Straumen skole

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusvegen 9 5570 Aksdal

Kontorplassering: