Tysvær kommune Butiltak

Vi har ledig 100 % fast stilling som

Fagansvarlig

Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så er kanskje dette stillingsannonsen du bør fortsette å lese. Hamrane avlastning og habilitering søker nå en dyktig, engasjert og motiverende vernepleier/sykepleier som er klar for nye utfordringer, og som har lyst å bli en av Hamrane sine to fagansvarlige 

Fagansvarlig på Hamrane avlastning og habilitering inngår som en del av ledelsesstrukturen i Seksjon arbeid og habilitering, og skal arbeide i tråd med kommunen sitt målkart, kommunen sine etiske retningslinjer og lederverdier. I det daglige vil du jobbe tett sammen med seksjonsleder og en annen fagansvarlig på huset. Det ligger i fagansvarligfunksjonen et medansvar og en støtte for seksjonsleder og seksjonsleders ansvarsområder.  

 

Kan du være den vi leter etter?  

 • Du har autorisasjon som vernepleier/sykepleier.
 • Du har erfaring fra arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Du har god kjennskap til Helse- og omsorgstjenesteloven kap 9, og kan fatte vedtak etter dette.
 • Du har god kjennskap til Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4, og kan fatte vedtak og beslutninger etter dette.
 • Du bidrar til å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
 • Du samarbeider godt med kollegaer, pårørende og andre instanser.
 • Du sikrer at dokumentasjon og journalføring utføres i henhold til lov og avtaleverk.
 • Du er, sammen med hovedkontakter, aktiv i utforming av tiltak og faglige planer.
 • Du veileder kollegaer med mål om å skape myndiggjorte medarbeidere.
 • Du er fleksibel, har god arbeidskapasitet, liker utfordringer og er løsningsorientert.
 • Du jobber godt i team.
 • Du jobber godt selvstendig, og evner å se og finne oppgaver som skal gjøres, uten at noen nødvendigvis forteller deg det.  
 • Du har gode norskkunnskaper, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.  

 

Vil tilbyr:  

 • Turnus med per nå enkle vakter hver 4. helg og i snitt en kveld i uka.
 • Svært dyktige og kompetente kollegaer.
 • Nærværende ledelse; Seksjonsleder har kontor på Hamrane avlastning og habilitering 
 • En annen fagansvarlig som jobber tett sammen med deg.
 • Et godt og faglig spennende arbeidsmiljø 
 • Fagansvarligmøter med andre fagansvarlige i Seksjon arbeid og habilitering  
 • Fagmøter hver 4. uke 
 • Personalmøter  
 • Inkluderende arbeidsbedrift, med fokus på kvalitet og HMS-arbeid 
 • Framtidsrettet nytt dagtilbud 
 • Velferdsordninger for alle ansatte i kommunen 
 • Gode pensjonsordninger i KLP 
 • Lønnsvilkår etter gjeldende avtaler og regelverk 

 

Seksjon arbeid og habilitering gir tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a, b og c.  

Hamrane avlastning og habilitering er heldøgnsbemannet og består av 8 leiligheter samt en avlastningsinstitusjon. Vi har ansvar for bo- og miljøtjenester til barn, unge og voksne som på grunn av ulike funksjonsnedsettelser har et særlig hjelpebehov.  

Vi har et mål om at all jobben vi gjør skal være faglig forankret, og derfor søker vi en vernepleier/sykepleier med høy faglig kompetanse som har fokus på å bruke faget godt i vurderinger som skal tas.  

Å bo og motta tjenester hos oss på Hamrane avlastning og habilitering skal være trygt og godt! En fagansvarlig, sammen med de andre som jobber her, skal derfor være med å sikre opprettholdelse og utvikling på kvaliteten på det tjenestetilbudet de som bor her mottar 

På Hamrane avlastning og habilitering er det aktive dager, og vi trenger at du har høyt tempo og har kort vei fra ord til handling. Du er framover lent og klarer å tenke utenfor boksen. Vi trenger deg som kaster baller opp i luften, men som i tillegg også evner å trekke ned de riktige ballene igjen. Du klarer å holde hodet kaldt og skaper struktur og løsninger, også de dagene når uforutsette ting oppstår. 

Del på:

Referansenummer:

23/154

Fylke:

 • Rogaland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.01.2023

Tiltredelse:

01.03.2023

Arbeidssted:

Hamrane avlastning og habilitering

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusvegen 9 5570 Aksdal

Kontorplassering: