Tysvær kommune NAV

Programrådgiver

NAV skal bidra til å få flere i arbeid og færre på passive ytelser. NAV Tysvær består av 26 ansatte med variert utdanning- og erfaringsbakgrunn.  God oppfølging ved bosetting av flyktninger er en viktig oppgave i kommunen.

Vi har nå ledig en 100 % fast stilling som Programrådgiver. Stillingen vil inngå som en del av flyktningeteamet ved NAV Tysvær. Stillingen innebærer også et tett samarbeid med Tysvær opplæringssenter.

 

Vi søker programrådgiver

Har du et brennende engasjement for inkludering av flyktninger, og har du lyst til å jobbe med mennesker i et flerkulturelt miljø? Er du løsningsorientert med evner til å se menneskers ressurser og muligheter? Da kan du være personen vi leter etter.

Arbeidet består i å følge opp deltagere i introduksjonsprogrammet mot utdanning og arbeid, kartlegge og lage individuelle planer med deltaker. Bistå deltakere i å få oversatt medbrakte vitnemål, attester og liknende.  Gi informasjon til deltakere om ulike ordninger, rettigheter og plikter. Informere og henvise til aktuelle instanser for godkjenning av utdanning og realkompetansevurdering. Følge opp deltakere i overgang til ordinær utdanning eller arbeid. Personlig utvikling, høy kompetanse og et trivelig arbeidsmiljø der vi gjør hverandre gode er betegnende for NAV Tysvær som arbeidsplass.

Stillingene inngår i flyktningeteamet. Teamet består av 8 dedikerte medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Teamet har ansvar for mottak og etablering av nyankomne flyktninger. Teamet jobber også med helhetlig oppfølging av mennesker med fluktbakgrunn med ordinært arbeid/utdanning som mål. I arbeidet inngår tett samarbeid med Tysvær opplæringssenter, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere i og utenfor kommunen. Den vi ser etter vil ha store muligheter for å påvirke egen arbeidshverdag og utarbeide gode rutiner i et tverrfaglig kompetansemiljø. Noe undervisningsarbeid på Tysvær opplæringssenter må påberegnes. 

Hos oss vil du oppleve å få et inkluderende arbeidsmiljø med høy grad av trivsel. Du vil ha stort ansvar for egne resultater i en meningsfull jobb, med arbeidsoppgaver knyttet til et viktig samfunnsoppdrag. Vi tilbyr personlige utviklingsmuligheter med tilgang til NAVs og kommunens kurs, og du vil få en arbeidsplass der du vil utvikle et stort nettverk og lære mye.

 

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging og målrettet samarbeid med deltakeren i introduksjonsprogrammet om utarbeidelse av integreringsplan.
 • Motivasjon, karriereveiledning og oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet.
 • Sikre progresjon og kvalitet i deltakerens program.
 • Tett samarbeid med andre team på NAV Tysvær for å få til en sømløs og individuell tilpasset oppfølging.
 • Informere og henvise til aktuelle instanser for godkjenning av utdanning og realkompetansevurdering.
 • Saksbehandling og fatting av vedtak etter introduksjonsloven/integreringsloven.
 • Jobbe aktivt opp mot kommunens næringsliv for å gi både informasjon og kunnskap om muligheter. Videre skal det arbeides for å sikre utplasseringsmuligheter der deltaker kan ha språkpraksis, i introduksjonsprogrammet samt på sikt å skaffe tilveie midlertidige og faste arbeidsplasser.
 • Oppfølging og planlegging av kurs og kontakt med arbeidsgivere
 • Til stillingen kan det pålegges andre oppgaver enn de som er omtalt her, når situasjonen tilsier det og stillingsinnehaver er kvalifisert og har fått nødvendig opplæring for arbeidsoppgave.

 

Krav til kompetanse

 • Til stillinga er det krav om at du har relevant utdanning fra universitet eller høgskole, gjerne innen sosial/velferd/samfunnsfag.
 • Krav om førerkort kl. B.
 • Ønskelig kjennskap til integreringsloven/introduksjonsloven.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Veiledningskompetanse.
 • Kjennskap til arbeidsmarkedet, aktuelle virkemidler og tiltak for å få folk i arbeid.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med rettleiing av mennesker i en sårbar livssituasjon og at du har god forståing  for NAVs samfunnsoppdrag og kjennskap til offentlig forvaltning. Erfaring fra flerkulturelt arbeid er en fordel.

 

Personlige egenskaper

 • Du er utadvendt og engasjert med evne til selvledelse og du jobber systematisk for å oppnå resultater over tid. I tillegg har du god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, er serviceinnstilt og glad i å jobbe med mennesker.
 • Du er samarbeidsorientert og liker å jobbe utadrettet, samtidig som du har et helhetlig blikk på NAV og kommunens oppgaver.
 • Du må ha evne til å jobbe målrettet, strukturert, effektivt og nøyaktig i en hektisk arbeidshverdag.
 • Du må være en god relasjonsbygger og å ha evne til å motivere mennesker i utfordrende livssituasjoner, evne til å se muligheter og sette grenser i utfordrende situasjoner.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Annen informasjon

Søkere kan som hovedregel ikke reservere seg fra offentlig søkerliste. Hvis det likevel søkes om reservasjon må dette begrunnes, og søker vil bli orientert dersom reservasjon ikke tas til følge. I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten. Innsendte papirer blir ikke returnert.

Tysvær kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Del på:

Referansenummer:

23/141

Fylke:

 • Rogaland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.01.2023

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusvegen 9 5570 Aksdal

Kontorplassering: