Tysvær kommune Skole

Lærere til innføringstilbud for barn fra Ukraina

Tysvær kommune skal bosette flyktninger fra Ukraina. Vi søker i den forbindelse etter lærere som kan undervise

nyankomne flyktninger.

I tillegg til lærere kan det også være aktuelt å knytte til seg assistenter med relevant språkkompetanse som kan bistå i

undervisningen.

 

Som lærer i Tysværskolen blir du med som en viktig lagspiller i arbeidet med å skape gode oppvekst- og

læringsbetingelser for barn og unge i Tysvær kommune. Vi søker deg som har et inkluderende elevsyn og som er i

stand til å se den enkelte elev.

Elevene i Tysværskolen skal oppleve et pedagogisk tilbud som legger til rette for kreativitet, lærelyst og livsmestring. De

skal møte trygge ansatte som tar ansvar for gode relasjoner i et inkluderende felleskap.

Tilsetting i midlertidig stilling med varighet i seks måneder. Avhengig av flyktningsituasjonen og bosetting i kommunen,

kan stillingene bli forlenget. Tjenestested vil kunne variere etter hvilke skoler som har behov og hva behovet deres er.

 

Kvalifikasjoner

* Godkjent lærerutdanning eller annen relevant utdanning

* Gode norskkunnskaper

* Erfaring med norsk som andrespråk, eller studier innen andrespråkspedagogikk er ønskelig

* Undervisningskompetanse i ett eller flere skolefag er ønskelig

 

Dersom vi ikke får kvalifiserte søkere vil vi kunne vurdere søkere med annen relevant utdanning og gode

norskkunnskaper.

 

Arbeidsoppgåver

* Gjennomføre undervisning og læringsaktiviteter for nyankomne elever

* Følge opp og sikre at elevene får en trygg og god skolehverdag

* Samarbeide med andre som utgjør laget rundt elevene våre

 

Lønnsvilkår

Lønn blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen etter utdanningsstatus og ansiennitet

 

Kopier av vitnemål og attester tar du med deg dersom du skal møte til intervju. Disse blir dessverre ikke returnerte.

 

Politiattest skal heller ikke legges ved søknaden din. Godkjent politiattest som ikke er eldre enn tre måneder må

foreligge ved ansettelse, og senest før du tiltrer stillingen. Det bli tatt forbehold om at merknader på

politiattesten kan føre til endring i tilbudet om stilling.

Del på:

Fylke:

  • Rogaland

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.06.2023

Arbeidssted:

Tysværskolene

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusvegen 9 5570 Aksdal

Kontorplassering: