Tysvær kommune Skole

Lærere til voksenopplæring

Tysvær kommune har sagt ja til å bosette flyktninger fra Ukraina. Vi søker i den forbindelse etter lærere til undervisning

av voksne flyktninger.

 

Tilsetting i midlertidig stilling med varighet i seks måneder. Avhengig av flyktningsituasjonen og bosetting i kommunen,

kan stillingene bli forlenget.

 

 

Kvalifikasjoner

* Godkjent lærerutdanning eller annen relevant utdanning

* Gode norskkunnskaper

* Erfaring med norsk som andrespråk, eller studier innen andrespråkspedagogikk er ønskelig

* Undervisningskompetanse i ett eller flere skolefag er ønskelig

* Erfaring med ukrainsk språk er ønskelig

 

Dersom vi ikke får kvalifiserte søkere vil vi kunne vurdere søkere med annen relevant utdanning og gode

norskkunnskaper.

 

Arbeidsoppgåver

* Gjennomføre opplæring i norsk og/eller samfunnskunnskap

 

Lønnsvilkår

Lønna blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen etter utdanningsstatus og ansiennitet

 

Kopier av vitnemål og attester tar du med deg dersom du skal møte til intervju. Disse blir dessverre ikke returnerte.

 

Politiattest skal heller ikke legges ved søknaden din. Godkjent politiattest som ikke er eldre enn tre måneder, må

foreligge ved ansettelse, og senest før arbeidstaker tiltrer stillingen. Det blie tatt forbehold om at merknader på

politiattesten kan føre til endring i tilbudet om stilling.

Del på:

Fylke:

  • Rogaland

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.06.2023

Arbeidssted:

Tysvær opplæringssenter

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusvegen 9 5570 Aksdal

Kontorplassering: