Tysvær kommune Skole

Har du lyst å jobbe som tilkallingsvikar i Tysværskolene?

Lærer

Tysværskolene har ambisjoner om å gi elevene våre en framtidsrettet opplæring der de opplever livsmestring.

For å nå dette målet trenger vi dyktige lærere. Lærerne må ha god fagkunnskap i de fagene de skal undervise i.

På ungdomstrinnet skal en ha minst en årsenhet i norsk, matematikk eller engelsk.

 

Et annet vilkår for å oppnå gode resultat, er et godt læringsmilljø. Vi ønsker derfor lærere som er gode klasseledere og

som har evne til å skape gode relasjoner til elevene.

Samarbeid med kollegaer og skoleledelse og forpliktelse på felles verdigrunnlag er også noe vi forventer av våre

medarbeidere. Satningsområdene til skolene er grunnleggende ferdigheter med fokus på skriving, inkluderende læringsmiljø og samarbeid skole/hjem.

 

Viktig: Oppgi de fagene du har med studiepoeng.

 

Lønnsvilkår

Lønnen blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen etter utdanningsstatus og ansiennitet.

Vitnemål og attester skal kun tas med til intervju, og blir dessverre ikke returnerte.

 

Godkjent politattest som ikke er eldre enn tre måneder må legges frem ved ansettelse, og senest før du begynner i

stillingen i hht gjeldende lovverk. Det blir tatt forbehold om at merknader på politiattesten kan føre til endring i tilbudet

om stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Del på:

Fylke:

  • Rogaland

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.06.2023

Arbeidssted:

Tysværskolene

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusvegen 9 5570 Aksdal

Kontorplassering: